Extra COVID-19 toeslag

Extra COVID-19 toeslagOnder bepaalde voorwaarden kan je een extra COVID-19 toeslag van 1 keer 120 euro binnen het groeipakket aanvragen. Deze toeslag ontvang je dus niet automatisch!

De voorwaarden:

  • Je gezin heeft door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% in vergelijking met de maand januari of februari 2020
  • het gezinsinkomen ligt onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro (bruto belastbaar inkomen)

De aanvraag kan je indienen bij je uitbetaler van het groeipakket tot 31/10/2020. Alle info vind je via groeipakket.be/nl/covid19

Bericht delen via: