Suikerbonen voor de gemeenteraad

geboorte Poutrel

Welzijnsschakel Poutrel is zich gaan voorstellen op de gemeenteraad.

Wij zijn blij u de geboorte te kunnen melden van Welzijnsschakel Poutrel Bocholt, klonk het uit te mond van de voorzitter.
Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers, met- en zonder armoede-ervaring, die zich inzetten voor het algemeen welzijn in onze gemeente. Want helaas ontsnapt Bocholt ook niet aan mensen, die onder de armoedegrens leven.

Poutrel wil een schakel zijn tussen de inwoners van Bocholt, de hulpverlening en het beleid. Zo vinden we het fijn dat wij vanuit Poutrel kunnen meewerken aan het lokaal netwerk om zo vrijetijdsparticipatie concreet te maken.
Dat wij ook betrokken worden en mogen meedenken aan de manier waarop het inloophuis gaat ingevuld worden ervaren wij als zeer positief. Samenwerken kan alleen maar versterken.

In de strijd tegen armoede kan het beleid een belangrijke rol spelen. Daarom doen wij bij deze een warme oproep om voldoende aandacht te blijven geven aan armoedebestrijding in onze gemeente, liet de voorzitter verstaan.

Om de geboorte van Poutrel te vieren, werd na het voorstellen van het logo, de gemeenteraad getrakteerd op suikerbonen.

We hopen op de steun van de gemeenteraad en een aangename samenwerking.