Welzijnsschakel “Poutrel” Bocholt

Nieuwe groep vrijwilligers in Bocholt

Poutrel is een enthousiaste groep vrijwilligers, die zich inzetten voor het algemeen welzijn in onze gemeente.

Poutrel Bocholt

Waar gaat het over

1 op 7 personen in België leeft onder de armoedegrens,  1 op 5 kinderen groeit op in armoede. Ook Bocholt ontsnapt hier niet aan. Om deze groep mensen te ondersteunen en hen een stem te geven, is er vanuit OCMW Bocholt het initiatief genomen om een Welzijnsschakel op te richten.

Wat is onze missie en visie

Welzijnsschakel “Poutrel” ziet armoede als een probleem dat zich manifesteert op vele levensdomeinen van mensen. Denk maar aan sociale uitsluiting, eenzaamheid, slechte huisvesting, beperkte gezondheidszorg, weinig financiële middelen, …

In een gezellige en laagdrempelige sfeer wil Poutrel ontmoeting creëren, een luisterend oor bieden en ieder de kans geven om zijn of haar talenten te ontplooien. Daarnaast wil Poutrel belangrijke signalen doorgeven aan het beleid zodat zij weten wat ons écht bezig houdt.

We kozen voor de naam “Poutrel” omdat dit een gebouw steunt, verbindt en draagt.  Dat is hetgeen wij ook willen betekenen voor en met de bewoners van Bocholt. Wij willen steunen, verbinden, dragen.

In de strijd tegen armoede kan ook jij een belangrijke rol spelen.
Wil je meer weten over onze werking? Wil je graag deelnemen in Poutrel? Heb je zelf een leuk idee dat aansluit bij onze missie en visie? Iedereen is van harte welkom!
Voor meer info kan je terecht bij Ingrid: 0485/08 16 80  
Of je kan ook contact nemen via het contactformulier.

Welzijnsschakels vzw

Logo Welzijnsschakels

Welzijnsschakels vzw is een koepel-organisatie voor bijna 200 vrijwilligersgroepen in Vlaanderen. Samen voeren we strijd tegen armoede en uitsluiting, want samen sterkt!
Alle info op: https://www.welzijnsschakels.be/

 

Bericht delen via: