Bescherming van persoonsgegevens

In het geval waarin de gebruiker persoonlijke informatie moet verstrekken, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel verzameld en verwerkt om de door hem gevraagde informatie te verstrekken of om de door hem gewenste dienstverlening te realiseren. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. De persoonsgegevens van de gebruiker worden uiteraard niet bekendgemaakt. Noch worden ze voor direct-marketingdoeleinden gebruikt De gebruiker heeft op elk moment toegang tot zijn persoonsgegevens en kan de juistheid ervan nagaan. De beheerder treft de alle nodige veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de persoonsgegevens van de gebruiker.

Cookies of vergelijkbare technieken

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In onze cookieverklaring leggen we je uit wat cookies zijn en waar deze cookies voor dienen.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Voor de cookies die wij gebruiken is geen toestemming vereist.