Disclaimer

Door de toegang tot en met het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende  algemene voorwaarden. We kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door een nieuwe versie te plaatsen op onze website. Indien u onze website blijft gebruiken na wijziging van de voorwaarden wordt u geacht dat u de nieuwe voorwaarden heeft goedgekeurd. Indien u deze voorwaarden niet accepteert gebruikt, gebruikt u onze website niet. 

Deze website wordt u kosteloos aangeboden door welzijnsschakelpoutrel.be.be. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Aansprakelijkheid

Welzijnsschakelpoutrel.be.be is niet aansprakelijk voor de verstrekte informatie door haar partners zijnde ondermeer de diensten en producten/artikelen en de vermelde prijzen, zowel op deze website als de websites van de diensten zelf.

Welzijnsschakelpoutrel.be.be sluit elke aansprakelijkheid uit als de diensten zich niet houden aan de door hen verstrekte informatie of prijzen op deze website.

Welzijnsschakelpoutrel.be.be is niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledige of niet geheel juiste informatie op haar website ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen ervan.

Welzijnsschakelpoutrel.be.be is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van deze website, noch kan welzijnsschakelpoutrel.be.be verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of andere negatieve consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

Welzijnsschakelpoutrel.be.be behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing correcties of wijzigingen aan te brengen op deze website. Welzijnsschakelpoutrel.be.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Als u niet tevreden bent over het functioneren van deze website of een gedeelte ervan is het uw exclusief recht geen gebruik meer te maken van deze site.

Welzijnsschakelpoutrel.be.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan deze teksten geen rechten worden ontleend. Ook kan welzijnsschakelpoutrel.be.be niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden. Het gebruik van welzijnsschakelpoutrel.be.be is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het gebruik maken van een activiteit of dienst als resultaat van op welzijnsschakelpoutrel.be.be verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

Indien u als bezoeker uzelf toegang verschaft tot welzijnsschakelpoutrel.be.be en die van haar partners via deze website, dan wordt u geacht van al het vermelde op deze pagina kennis te hebben genomen.

Copyright

Alle rechten berusten bij welzijnsschakelpoutrel.be.be, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van welzijnsschakelpoutrel.be.be mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden.

Links naar andere websites:

Ook bevat de content van deze website regelmatig hyperlinks naar andere websites. Bepaalde verwijzingen in de aangeboden website kunnen voeren naar informatiebronnen, die door derden worden aangeboden en bijgehouden, waarover welzijnsschakelpoutrel.be.be geen controle heeft. Welzijnsschakelpoutrel.be.be draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Het plaatsen van links door welzijnsschakelpoutrel.be.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Deze websites waar naartoe kan worden doorgelinkt zijn eigendom van (of worden beheerd door) derden waarover welzijnsschakelpoutrel.be.be geen controle heeft. Welzijnsschakelpoutrel.be.be is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.