Tussenkomst in lidgelden en activiteiten

Rap op stap

Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op Stapkantoor.De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

Jammer genoeg kosten sociale-, culturele- en sportactiviteiten soms veel geld.Onder bepaalde voorwaarden kan Rap op Stap jaarlijks (januari tot december) 80 % van het inschrijvingsgeld voor sociale-, culturele- en/of sportieve activiteiten met een maximum van € 200,00 per persoon terugbetalen.

Je komt hiervoor in aanmerking als je:

  • verhoogde tegemoetkoming hebt – nodig: klevertje mutualiteit of attest mutualiteit
  • recht hebt op leefloon of een daarmee gelijkgesteld bedrag – nodig: attest leefloon of attest Inkomens Garantie Ouderen (IGO)
  • in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling bent – nodig: attest van het OCMW of van de schuldbemiddelaar
  • een inkomen hebt onder het Sociaal Vitaal Minimum (dit kan enkel berekend worden bij het OCMW)

Opgelet! Aanvragen voor een tussenkomst voor sociale–, culturele– en sportactiviteiten die gaan over voorbije jaren kunnen niet worden terugbetaald.

Hoe aanvragen

Maak een afspraak bij Rap op Stap

per e-mail: bocholt@rapopstap.be

per telefoon: 011 23 24 95

Meebrengen

ID-kaart

Betalingsbewijs en betalingsuitnodiging van de vrijetijdsactiviteit

Bankkaart

Klevertje mutualiteit en/of één van bovenstaande attesten

Heb je hierover vragen, aarzel niet om de sociale dienst van het OCMW te contacteren op het nummer 089 20 19 80 of via mail ocmw@bocholt.be.