Tussenkomst in lidgelden en activiteiten

Tussenkomst in lidgelden en activiteiten via het Lokaal Netwerk Vrije Tijd Bocholt

Tussenkomst in lidgeldenKunnen deelnemen aan sociale-, culturele en sportactiviteiten is een basisrecht. Dit heeft ook vele voordelen: Het helpt je om met andere mensen in contact te komen, om je beter in je vel te voelen, om even te ontsnappen aan de dagelijkse stress, … .

Jammer genoeg kosten deze activiteiten soms veel geld. Onder bepaalde voorwaarden kan het Lokaal Netwerk Vrije Tijd jaarlijks (januari tot december) 80% van het inschrijvingsgeld voor sociale-, culturele- en/of sportieve activiteiten met een maximum van 200 euro per persoon terugbetalen.
Je kan dit aanvragen bij het OCMW, de bibliotheek en het Jeugd- en Cultuurhuis De Steen.

Je komt hiervoor in aanmerking als je:

  • · verhoogde tegemoetkoming hebt – nodig: klevertje mutualiteit of attest mutualiteit
  • recht hebt op leefloon of een daarmee gelijkgesteld bedrag – nodig: attest leefloon of attest Inkomens Garantie Ouderen (IGO)
  • in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling bent – nodig: attest van het OCMW of van de schuldbemiddelaar
  • een inkomen hebt onder het Sociaal Vitaal Minimum (dit kan enkel berekend worden bij het OCMW)

Uitzonderingen op voorgaande voorwaarden zijn mogelijk na een kort sociaal onderzoek door het OCMW.

Mee te nemen voor de aanvraag:

  • · Betalingsbewijs van de vrijetijdsactiviteit (indien reeds betaald) EN/OF betalingsuitnodiging van de vrijetijdsactiviteit (indien nog niet betaald)
  • Bankkaart
  • Éen van bovenstaande attesten / klevertje mutualiteit, wat voor jou van toepassing is.

De betaling zal binnen een tijdspanne van drie weken na de aanvraag worden voldaan.

Heb je hierover vragen, aarzel niet om de sociale dienst van het OCMW te contacteren op het nummer 089 20 19 80 of via mail ocmw@bocholt.be

Bericht delen via: